Local Host 2019

Trafikförvaltningen SLL – Public Transport Administration Stockholm County Council

Conference services and registration

UITP

Technical organiser

UITP

Planning Committee 2019

  Sweden
Stefan Thulin, Trafikförvaltningen Stockholm County Council (Chair)

stefan.thulin@sll.se     +46 70 7863091

  Denmark
Peter Jensby Lange, Movia Public Transportation

pla@moviatrafik.dk    +45 3613 1844

  Finland
Krister Karppinen, HSL Helsinki Region Transport

krister.karppinen@hsl.fi     +358 40 136 9481

  Iceland
Ástríður Þórðardóttir, Strætó

astridur@straeto.is     +354 824 6147

  Norway
Jarl Eliassen, Ruter As

jarl.eliassen@ruter.no     +47 901 40 990

Secretary of InformNorden: Kerkko Vanhanen
kerkko.vanhanen@gmail.com     +358 40 596 8296